Home > FAQ > Wordt een behandeling door de podotherapeut vergoed?
16 juni 2022

Wordt een behandeling door de podotherapeut vergoed?

De vergoeding van een podotherapeutisch consult of therapie is afhankelijk van uw persoonlijke aanvullende verzekering. Kosten worden niet doorberekend vanuit het eigen risico. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of de website van onze beroepsvereniging raadplegen (www.podotherapie.nl).

Wij zijn aangesloten bij: