Dry Needling

Dry Needling

Dry Needling is een van de vele priktechnieken binnen de acupunctuur. Deze techniek wordt gebruikt voor de behandeling van pijn, veroorzaakt door problemen in het spierweefsel. We noemen dit myofasciale pijn. Deze pijn is soms moeilijk door de patiënt te lokaliseren of te omschrijven, en kan zowel in rust als bij beweging optreden.

Wanneer een spier te bruusk opgespannen wordt, door blootstelling aan wind of koude, of door herhaalde overbelasting, kunnen Trigger Points ontstaan. Dit zijn plaatsen in de spier waar de spiervezels niet meer soepel bewegen, en in elkaar verstrengelen tot er a.h.w. een knoop ontstaat. Deze Trigger Points geven zowel lokale als uitstralende pijnklachten en kunnen diep in het spierweefsel liggen. Typisch voor een myofasciaal pijnsyndroom is dat de pijnzone zich vaak op een heel andere plaats bevindt dan het uitlokkende Trigger Point zelf.

De term Dry Needling is relatief nieuw, en betekent eenvoudigweg het “prikken zonder vloeistof, er wordt dus niets ingespoten. De spier (het Trigger Point) wordt aangeprikt met een acupunctuurnaald, tot er een korte samentrekking van de spier/optreedt. Dit kan soms een schokje veroorzaken, wat meteen weer verdwijnt. Daarna kan de spier zich ontspannen en wordt de lokale bloedcirculatie gestimuleerd, wat zorgt voor een snelle pijndemping. Soms wordt elektrotherapie op de naaldjes toegepast, wat zeer ontspannend werkt.

 

Indicaties voor Dry Needling

Trigger Points kunnen de oorzaak zijn van heel wat pijnklachten (bijv. Tenniselleboog, acute lage rugpijn, pijn in de heup en het been, problemen in het kaakgewricht, enz.). Ze kunnen in elke bewegingsspier van het lichaam voorkomen. Ze kunnen ook optreden als gevolg van interne verstoringen in het lichaam, waardoor het lichaam zelf niet meer in staat is het evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen. Dit ziet men vaak bij chronische rugklachten, nek- en hoofdpijn, of bij klachten die telkens opnieuw terugkeren, zelfs na verschillende andere therapeutische acties.

Bij het toepassen van Dry Needling binnen een acupunctuurbehandeling worden niet alleen de Trigger Points aangeprikt, maar zal de therapeut ook de onderliggende oorzaak aanpakken. De energetische balans moet ook hersteld worden, zodat er beter en langduriger resultaat bereikt wordt.

Belangrijke Informatie

Tegenwoordig wordt Dry Needling vaak door therapeuten (niet-acupuncturisten, die soms maar enkele dagen opleiding genoten hebben) vereenvoudigd tot een eerder korte en heftige manier van prikken, die vaak zeer pijnlijk kan zijn. en waarbij ze zich tot de pijnzone alleen beperken Deze aanpak is echter niet zonder risico’s, waardoor er letsels kunnen ontstaan, of waardoor de patiënt zich nadien duizelig of onwel kan voelen. Een erkend acupuncturist heeft een gedegen 3-jarige opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken, en zal u aldus op de best mogelijke manier helpen. Informeer dus steeds of uw behandelaar ook acupuncturist is. Dry Needling is een onderdeel van de acupunctuur en kan er daarom moeilijk van losgekoppeld worden. Wanneer men goede resultaten wenst te bekomen, moet men ook de onderliggende oorzaak aanpakken. Daarom wordt Dry Needling het best toegepast door een erkende acupuncturist.

Header image by Freepik.com

Wij zijn aangesloten bij: